Disclaimer

 

De Makelaarsveste behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De Makelaarsveste spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Makelaarsveste.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrecht, copyright en beeldrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Makelaarsveste en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Makelaarsveste, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht, AVG), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan onze website of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere website te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

© 2020. De Makelaarsveste - Woningaanbod Kampen e.o. - All Rights Reserved

Call Now ButtonNeem contact met ons op